Energiile regenerabile - Incotro?

0 opinii / Scrie o opinie

  • Pret: 28,90 lei

Adaugă in Wishlist

Această carte pe care o propunem cititorilor nostri are la bază un proiect de cercetare stiintifică realizat in anul 2013, revizuit si cu adăugiri in anul 2014, dat fiind domeniul deosebit de dinamic al pietei internationale a energiei si al politicilor europene privind sursele regenerabile de energie. In urma crizei economice si financiare globale, dar si a conflictului din Ucraina anului 2014 au avut loc si continuă să se inregistreze mutatii semnificative pe piata europeană a energiei, ceea ce influentează calitatea vietii oamenilor si a companiilor.

Cartea incearcă să răspundă la unele intrebări pe care si le pun fie investitorii preocupati de găsirea celor mai bune plasamente ale investitiilor intr-un domeniu deosebit de stimulativ in intreaga Europă, cel al regenerabilelor ca surse de energie, fie producătorii interni antrenati in economia reală, indeosebi in sectoarele energo-intensive, fie studentii preocupati de politici industriale al căror motor il constituie energia, sau interesati de strategii de dezvoltare durabilă la nivel global, european si national care creionează directiile de dezvoltare economică si socială cu respectarea protectiei mediului, benefice pentru sănătatea, bunăstarea si prosperitatea oamenilor.

Ultimii 30 de ani au fost marcati de asigurarea unei dezvoltări durabile la nivel mondial, fiind stabilite directiile prioritare, printre care reducerea consumului de hidrocarburi (cărbune, titei, gaze) si inlocuirea partială a acestora cu surse alternative nepoluante de energie precum energia vântului, energia solară, geotermală, energia valurilor sau biomasa.

Autorii evaluează potentialul si principalii determinanti ai dezvoltării surselor regenerabile in România si consecintele unei politici deosebit de generoase sau stimulative pentru producători in perioada 2011-2013, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene. Bazată pe analize comparative, lucrarea avansează unele scenarii posibile de dezvoltare pe termen mediu si lung a sectorului de energie bazat pe surse regenerabile, in conditiile unei schimbări recente de paradigmă a politicilor in domeniu atât in România, alte state membre UE si la nivelul Uniunii Europene, in perioada postcriză. Totodată sunt evaluate consecintele asupra investitorilor si a pietelor nationale de energie.

Autorii prezintă cele mai recente directii strategice ale Uniunii Europene in domeniul regenerabilelor, pe tipuri de tehnologii si in domenii conexe, precum politica industrială si politica concurentei in materie de ajutoare de stat, ce se aplică surselor regenerabile de energie incepând cu anul 2014 până in anii 2035-2050.

Nu putem să nu amintim că demersul nostru isi propune ca finalitate sprijinirea factorilor de decizie prin analiza politicii României in contextul mai larg al politicii Uniunii Europene in domeniul surselor regenerabile de energie, a mecanismelor institutionale si financiare, a primelor efecte ale pârghiilor economice de stimulare a domeniului, precum si prin analiza noii paradigme privind mecanismele financiare in UE si unele state membre, ce ar putea influenta potentialul de dezvoltare pe termen mediu a acestui sector, ca si interesul investitorilor străini in Uniunea Europeană in general si in România in special.

 

Prof univ dr Virginia Câmpeanu

Aprilie 2014

Specificatii Carte
Limba:  Romana
Data publicării:  2014
Nr Pag:  205
Produse asemanatoare