Regulament ”Citește și sădește o pădure”

REGULAMENT PROMOȚIE ”CITEȘTE ȘI SĂDEȘTE O PĂDURE”


 

1. DENUMIREA ŞI ORGANIZAREA PROMOȚIEI

1.1. Promoția va fi denumită în prezentul regulament în mod generic “Citește și sădește o pădure”;

1.2. Organizatorul Concursului este:

Asociația SNK, cu sediul în Str. Clucerului nr2/36, Sector 1, București, CIF RO34124828, Contul: RO26BRDE450SV24485254500, deschis la BRD SMCC, denumit în continuare: “Organizatorul”;

1.3. Beneficiarii promoției sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Promoției (denumit în continuare “Regulament Oficial”), astfel cum sunt menţionate în cele de mai jos.

 

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. Promoția se desfăşoară pe pagina web shop.senecanticafe.ro în perioada 12 mai – 30 iunie 2022, în limita stocului disponibil..

2.2. La promoție participă toate persoanele care plasează comenzi finalizate pe pagina web shop.senecanticafe.ro în perioada 12 mai – 30 iunie 2022, indiferent de valoarea acestora.

 

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Promoția  “Citește și sădește o pădure” se desfășoară în perioada 12 mai – 30 iunie 2022, în limita stocului disponibil .

Orice cumpărător de pe site-ul shop.senecanticafe.ro poate participa cu mai multe comenzi.

 

4. MECANISMUL PROMOȚIEI

4.1. Orice persoană care plasează și finalizează o comandă pe site-ul shop.senecanticafe.ro primește cel puțin o carte cadou, indiferent de valoarea comenzii.

4.2. Cărțile oferite cadou sunt cele din lista de mai jos.

Editura

ISBN

Titlu

Autor

Editura Seneca

9789738770294

Deteriorare garantata!

Serge Latouche

Editura Seneca

9789738770256

Cu apa pana la gat

Daniele Pernigotti

Editura Seneca

9786068847030

Planeta intoxicată

Giancarlo Sturloni

4.3. Numărul cărților cadou oferite pentru fiecare comandă finalizată diferă în funcție de numărul cărților sau produselor incluse în respectiva comandă, după cum urmează:

1 carte/produs în comandă - > 1 carte cadou

2 cărți/produse în comandă - > 1 carte cadou

3 cărți/produse în comandă - > 2 cărți cadou

4 cărți/produse în comandă - > 2 cărți cadou

5 cărți/produse în comandă - > 3 cărți cadou

6 cărți/produse în comandă - > 3 cărți cadou

 

4.4. Cărțile cadou sunt selectate de către beneficiar în momentul finalizării comenzii.

4.5. Cărțile cadou nu pot fi schimbate sau returnate.

 

5. INFORMAREA BENEFICIARILOR

5.1. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe pagina web www.shop.senecanticafe.ro şi în Seneca Anticafe; 

5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul shop.senecanticafe.ro.


6. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

6.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea promoției se vor putea trimite pe următoarea adresă: Asociația SNK, str. Clucerului nr2/36, Sector 1, București, până în data de 30 iunie 2022.  După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

 

8. DISPOZIŢII FINALE

8.1. Beneficiarii acestei Promoții sunt pe deplin de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.